χαλκός

Apr 10

Χαλκογραφία

Η χαλκογραφία είναι η τέχνη της χάραξης του χαλκού . Υλικό για χαλκογραφίες, ένα λεπτό φύλλο χαλκού, το βρίσκουμε σε καταστήματα ειδών ζωγραφικής.
 Χρειαζόμαστε ένα κομμάτι φύλλο χαλκού, ένα φελιζόλ, ένα στυλό που δεν γράφει ή ένα εργαλείο για χαλκογραφία με μπίλλια μπροστά  και το σχέδιο σε χαρτί που να αντέχει την ταλαιπωρία. Επίσης χρειαζόμαστε σιδηρόστοκο, οξείδιο του θείου και ένα σύρμα κουζίνας από αυτό που χρησιμοποιούσαν παλιά που ήταν σαν τρίχες και σκούριαζε.