χρωματική γκάμμα

Τι εννοούμε όταν λέμε ταυτόχρονη αντίδραση; Εννοούμε ότι, κάθε χρώμα γεννά ταυτόχρονα το συμπληρωματικό του.
Ο Γκαίτε έλεγε: Η ταυτόχρονη αντίθεση κάνει το χρώμα κατάλληλο για αισθητική χρήση.
Το χρώμα δίνει μια άυλη εντύπωση. Η φράση "η πραγματικότητα ενός χρώματος δεν είναι πάντα ταυτόσημη με το αποτέλεσμά του" ισχύει πλήρως έδω.
Κάντε ένα πείραμα για την πλήρη κατανόηση των γεγραμμένων.