ψυχρά χρώματα

Apr 24

θερμά και ψυχρά χρώματα

Τα χρώματα τρέχουν το κάθε ένα με την δική του ταχύτητα. Μερικά από αυτά μας προκαλούν ευχαρίστηση να τα βλέπουμε, όπως κόκκινο και άλλα φόβο ή δεν μας κάνουν να αισθανόμαστε ευχάριστα, όπως το βαθύ μώβ ή το μαύρο.

Τα χωρίσαμε λοιπόν σε θερμά και ψυχρά