Γάλλοι καλλιτέχνες Μπαρόκ

Γάλλοι καλλιτέχνες Μπαρόκ

* Vouet, Simon [1590-1649]
* Callot, Jacques [1592-1635]
* Tour, Georges de La [1593-1652]
* Boulogne, Valentin de [1591-1632]
* Champaingne, Philippe de [1602-1674]
* Poussin, Nicolas [1594-1665]
* Lorrain, Claude
* Watteau [1684-1721]
* Boucher, Francois [1703-1770]
* Chardin, Jean-Baptiste-Siméon [1699-1779]
* Tour, Quentin de La [1704-1788]
* Fragonard, Jean-Honoré [1732-1806]
* Vouet, Simon [1590-1649]

Αυτοπροσωπογραφία
πολύμνια

Simon Vouet's allegory of Riches, ca 1640, Louvre Museum

Tour, Georges de La [1593-1652]

Σας θυμίζει κάποιον άλλον καλλιτέχνη?και αν ναί ποιόν?
Ελάχιστα ξέρουμε για αυτόν.Επαρχιώτης...μια φορά ήρθε στο Παρίσι.Ομως θεωρήθηκε ο Καραβάτσιο της Γαλλίας και κατά την γνώμη μου τον αδικεί.Εκπληκτικό πως στην ζωγραφική του αιχμαλωτίζεται το φώς μέσα στούς πινακές του.Αν και κάποιον θυμίζει ετσι δεν είναι?ποιόν όμως?περιμένω απαντήσεις σας.

Callot, Jacques [1592-1635]

Boulogne, Valentin de [1591-1632]
Poussin, Nicolas [1594-1665]

The Death of Germanicus
1627
Oil on canvas, 148 x 198 cm
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis

και η αυτοπροσωπογραφια του νικολά.