σχολές

Mar 19

Βυζαντινή λέμε την τέχνη που αναπτύχθηκε εις τις χώρες που επεκτάθηκε η κυριαρχία και η πνευματική επίδραση του Βυζαντίου από της ιδρύσεως μέχρι της αλώσεώς του από τους τουρκους.
Η χριατιανική τέχνη συνδέθηκε μοιραίως με την Βυζαντινή αυτοκρατορία και την προ χριστιανική τέχνη στη Ρώμη.
Εχουμε λοιπόν την πρωτοχριστιανική τεχνη(1 εως 4 αιων μχ) την Βυζαντινή τέχνη και την Μεταβυζαντινή τέχνη.
Η τελευταία περιλαμβάνειτην τέχνη μετά και λίγο πριν άπο την άλωση κυρίως απο 'Ελληνες, Κρήτες και Μακεδόνες ζωγράφους οι οποίοι εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τις παραδόσεις της Βυζαντινής τέχνης.
Στην δύση δε οι εκεί καλλιτέχνες ακμάζουν με μια άλλη τέχνη την Δυτική ή την τέχνη της Αναγέννησης.