Αντίθεση του ανοιχτού-σκούρου - Δεύτερη αντίθεση

Η αντίθεση του ανοιχτού-σκούρου βρίσκει την πιό μεγάλη της εφαρμογή στο άσπρο-μαύρο και κατ΄επέκταση στα σχέδια με κάρβουνο,πενάκι ή και μολύβι. Οι τόνοι του γκρίζου εκεί προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα χρώματα.Για αυτό λέω ό,τι το μολύβι έχει χρώμα.Όταν το γκρίζο μπει ανάμεσα στα χρώματα τα υποβαθμίζει και το ίδιο παίρνει λίγο απ το χρώμα που είναι κοντά του (γειτονεύει). Για αυτό το λόγο ο Ντελακρουά απέρριπτε το γκρίζο σαν βλαβερό χρώμα για την δύναμη των άλλων χρωμάτων. Ο δικός μας ζωγράφος των ναυτών και όχι μόνο, Τσαρούχης, έγραψε κάπου!

-Το ρόζ δεν πάει με κανένα άλλο χρώμα εκτός απ το γκρίζο

 

Με τον όρο, αντίθεση ανοιχτού σκούρου, λέμε την αντίθεση των ακραίων χρωμάτων, άσπρου, μαύρου, το φώς και το σκοτάδι. Το άσπρο και το μαύρο για το ζωγράφο είναι το δυνατότερο μέσο έκφρασης του ανοιχτού και του σκούρου.Ο τόνος του άσπρου και του μαύρου περιλαμβάνουν ένα μεγάλος αριθμός γκρίζων τόνων που μπορούν να δώσουν μια συνεχής κλίματα τόνων μεταξύ του λευκού και του μαύρου. Τα γκρίζα χρώματα αν γειτονεύουν με άλλα χρώματα παίρνουν το χρώμα που είναι κοντά τους. Έτσι ένα γκρίζο κοντά σε ένα κόκκινο κοκκινίζει, κοντά σε κίτρινο κιτρινίζει σε ένα μωβ μωβίζει και ου το καθ" εξής. Για αυτό τα γκρίζα τα λέμε χρώματα χαμαιλέοντες.

Με την ίδια σκέψη μπορούμε να βρούμε τα τονικά χρώματα όλων των χρωμάτων και κυρίων και συμπληρωματικών

Για να γίνει αυτό ανεβάζουμε (ανοίγουμε) με άσπρο προς τα πάνω τους τόνους του κάθε χρώματος και κατεβάζουμε (σκουραίνουμε) τους τόνους με μαύρο.

Θα σας δώσω άσκηση πάνω σε αυτές τις τονικές διαβαθμήσεις.