Οι επτά χρωματικές αντιθέσεις

Τα αισθητήρια όργανά μας κατανοούν μέσω συγκρίσεων.Στη τέχνη ή σύγκριση δημιουργεί ενδιαφέρον στο πίνακα ή στο γλυπτό.Μιά μεγάλη ευθία δίπλα σε μιά μικρή είναι πράγματί ενδιαφέρον για το μάτι μας.Αυτή η σύγκριση γίνεται αυτόματα λόγω των αντιθέσεων της μεγάλη και της μικρής γραμμής.Ετσι γίνεται και στο χρώμα.Οι αντιθέσεις των χρωμάτων μεταξύ τους δημιουργούν ενδιαφέρον στο πίνακα.Ποιές είναι όμως αυτές οι αντιθέσεις:Κατά τον Ιττεν είναι επτα.Οι επτά χρωματικές αντιθέσεις

1. Αντίθεση του χρώματος καθαυτό

2. Αντίθεση ανοιχτού-σκούρου

3. Αντίθεση ψυχρού-θερμού

4. Αντίθεση των συμπληρωματικών

5. Ταυτόχρονη αντίθεση

6. Ποιοτική αντίθεση

7. Ποσοτική αντίθεση

`Ολες οι αντιθέσεις θα αναλυθούν αναλυτικά μια μια.

Μεταφέρω ένα κομμάτι απ το χαρισματικό βιβλιο του δασκάλου Ιττεν περί αυτού.

Οταν ερευνούμε τους χαρακτηριστικούς τρόπους δράσης των χρωμάτων μπορούμε να διαπιστώσουμεεπτά διαφορετικές χρωματικές αντιθέσεις.Οι νόμοι που διέπουν αυτές τις αντιθέσεις είναι τόσο διαφορετικοί που θα πρέπει κάθε μία να μελετηθούν ξεχωριστά.