Ο χρωματικός κύκλος του Ιττεν

Ο χρωματικός Κύκλος του Ίττεν είναι ένας δωδεκαμερής χρωματικός κύκλος που περιλαμβάνει βασικα, συμπληρωματικά και παράγωγα χρώματα
Υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα!
Υπάρχουν;

Θα έλεγα πως μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.
Γιατί, άλλο χρώματα κύρια, άλλο συμπληρωματικά και άλλο αποχρώσεις.

Τρία τα κύρια χρώματα: Κίτρινο - Κόκκινο - Μπλέ

Απ την ανάμειξής τους βγαίνουν τα συμπληρωματικά τους.
 Συμπληρωματικά: πορτοκαλί, πράσινο, μώβ

Εδώ ο μεγάλος δάσκαλος Ιττεν μας δίνει τον πίνακα των χρωμάτων. Τα βασικά χρώματα είναι στο κεντρικό  τρίγωνο.
Τα συμπληρωματικά χρώματα ειναι στο πολύγωνο που σχηματίζεται.

Κάθε τρίγωνο, απ τα νεοσχηματισθέντα,στην μεγάλη πλευρά του  περιλαμβάνει τα δύο βασικά χρώματα που αναμεικνύονται για την δημιουργία του καινούργιου χρώματος, του συμπληρωματικού.
Έτσι με μία ματιά αναγνωρίζετε αμέσως ποιά είναι κύρια, ποια συμπληρωματικά και από που προέρχονται αυτά τα χρώματα.

Ο κύκλος που σχηματίζεται έξω απ το πολύγωνο μας θυμίζει ότι υπάρχουν και υποκατηγορίες χρωμάτων και συμπληρωματικών που τα βλέπουμε με μία ματιά και ξέρουμε επίσης και τι χρώματα θα ανακατέψουμε για να φτάσουμε στην επιθυμητή απόχρωση.

Γιά αυτό είναι σπουδαίο να το έχουμε απέναντί μας  όταν ζωγραφίζουμε.Έναν περίπου τέτοιο είχε και ο Ντελακρουά και ο Κλέε και άλλοι.